Unio- Léa Tourneur

Unio- Léa Tourneur

Immersive dance and sound performance

 

In nio wordt een poëtische ruimte gecreëerd waarin de toeschouwer wordt uitgenodigd zich te laten meeslepen. Geluiden, lichten, lichamen, woorden,deze zintuiglijke materialen verkent Léa om zo aan het lichaam zijn gevoeligheid terug te geven. Alleen, lichamen vermengen zich - de hare / de onze, en laten in hun uniciteit iets universeel weerklinken. nio is geboren uit de behoefte om opnieuw verbinding te maken. Hoe opnieuw delen? Deelnemen aan het leven? Als performer en danseres is Léa geïnteresseerd in het lichaam. In het intermediaire lichaam. Naar het lichaam dat ons verbindt. Dat ons verbindt met leven door zijn eigenheid als lichaam, moleculen, atomen, evolutie, geschiedenis. nio is een uitnodiging om na te denken over zowel het individuele en gedeelde lichaam.