Rijbewijs
Aanvraag

Contenu

WIE?

Elke persoon die op de openbare weg wil rijden met een motorvoertuig moet in het bezit zijn van een rijbewijs. Om dat document te krijgen, moet je voldoen aan drie voorwaarden:

 1. Geslaagd zijn voor een theoretisch examen.
 2. Geslaagd zijn voor een praktijkexamen.
 3. Medisch geschikt zijn om een voertuig te besturen.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja, je moet je persoonlijk melden bij de dienst Bevolking.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Behalve je identiteitskaart en één foto (zie te respecteren normen) als je geen elektronische identiteitskaart hebt, moet je ook nog de volgende documenten meebrengen.

Voor een voorlopig rijbewijs

 • 12 maanden: een rijbewijsaanvraag, ingevuld en ondertekend door de begeleider(s) en een vormingsattest van een rijschool.
 • 18 maanden: een rijbewijsaanvraag van het examencentrum en een rijgeschiktheidsattest van de rijschool.
 • 36 maanden: een rijbewijsaanvraag van het examencentrum, ingevuld en ondertekend door de begeleider(s).

Voor een definitief rijbewijs

 • Een rijbewijsaanvraag van het examencentrum.
 • Een voorlopig rijbewijs.

Voor een internationaal rijbewijs

 • Een Belgisch of Europees rijbewijs
 • Eventueel het oude internationale rijbewijs.
 • 1 foto (zie te respecteren normen).

PRIJS

 • Voorlopig rijbewijs: 30 euro
 • Definitief rijbewijs: 30 euro
 • Internationaal rijbewijs: 30 euro

TERMIJN

 • Voorlopig rijbewijs: 5 werkdagen
 • Definitief rijbewijs: 5 werkdagen
 • Internationaal rijbewijs: onmiddellijke uitreiking

GELDIGHEID

 • Voorlopig rijbewijs: 18 of 36 of 12 maanden
 • Definitief rijbewijs: 10 jaar
 • Internationaal rijbewijs: 3 jaar

BIJKOMENDE INFORMATIE

 • De oude roze en witte rijbewijzen zijn geldig tot 2033. Ze moeten enkel worden omgewisseld als ze beschadigd zijn of als de foto niet langer overeenstemt met je uiterlijk.
 • Als je je rijbewijs verliest of als het wordt gestolen, moet je hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie. Je ontvangt dan een attest waarmee je een nieuw rijbewijs kan aanvragen.
 • De foto die je moet meebrengen wanneer je een rijbewijs aanvraagt moet een grootte van 45 mm op 35 mm hebben. De afmeting van het hoofd (haar inbegrepen) op de foto moet tussen de 25 en 40 mm bedragen. Het hoofd moet gefotografeerd worden op een effen, witte achtergrond zonder hoofddeksel. Voor meer informatie over de foto kunt u terecht op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.