Subsidie “samenleven”

Contenu

WIE?

Verenigingen voor sociale cohesie waarvan de activiteit en/of een afdeling zich op het grondgebied van de gemeente Etterbeek bevindt (bevinden) en waarvan minstens één deel uitmaakt van het overleg voor sociale cohesie kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie.

Om deze subsidie te krijgen, moeten de verenigingen die het project uitvoeren beantwoorden aan enkele criteria, die in detail worden toegelicht in het subsidiereglement.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

Opgelet, deze subsidie wordt toegekend onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentelijke begroting. Alle toekenningsvoorwaarden worden vermeld in het toekenningsreglement van de subsidie (zie nuttige links).

HOE KAN IK DE SUBSIDIE KRIJGEN?

Je kan enkel een aanvraag indienen aan de hand van het daartoe voorziene formulier, dat je vervolgens aan de dienst Sociale Cohesie bezorgt via de knop “Contacteer ons” of met de post.