15 oktober: Covid Safe Ticket wordt van kracht

15 oktober: Covid Safe Ticket wordt van kracht

Description

Het ontwerp van de ordonnantie over de uitbreiding van het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in Brussel heeft onlangs groen licht gekregen van het Brussels Parlement.

Afbeelding
Inhoud

Concreet is vanaf vrijdag 15 oktober het gebruik van het CST verplicht vanaf 16 jaar in de horeca (behalve op het terras), dancings en discotheken, sport- en fitnessclubs (buiten de schoolomgeving), handelsbeurzen en congressen, zaken die behoren tot de culturele, recreatie- of feestsector en zorginstellingen voor kwetsbare personen. Voor massa-evenementen (behalve betogingen), ziekenhuizen en rusthuizen is het CST vereist vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het CST is niet vereist voor essentiƫle activiteiten, zoals toegang tot openbaar vervoer, scholen, openbare diensten en de werkplek.

Het Covid Safe Ticket wordt voor drie maanden ingevoerd. De Brusselse regering zal elke maand evalueren of de maatregel moet worden behouden.

Er is een document gepubliceerd dat een antwoord geeft op alle vragen over het verkrijgen van het CST, de precieze omstandigheden waarin het moet worden gebruikt en de sancties bij niet-naleving. Aarzel niet om het te raadplegen in geval van twijfel.

Bovendien zijn alle gezondheidsmaatregelen die nog van toepassing zijn in het Brusselse Gewest opgenomen in een politiebesluit van 30 september. Wij hebben ook een ander document ontvangen waarin al deze maatregelen in detail worden beschreven.