Hulp bij je belastingaangifte

Hulp bij je belastingaangifte

Description

Ook dit jaar staat de ambtenaren van de FOD Financiën telefonisch paraat om inwoners die dat willen te helpen bij hun belastingaangifte.

Afbeelding
Inhoud

Door de coronamaatregelen opteert de FOD Financiën ook in 2021 voor een telefonisch systeem om mensen te helpen bij de aangifte van hun personenbelasting.

Operatie in 3 fases

Deze gratis dienst wordt enkel op afspraak aangeboden. Om alles zo goed mogelijk te organiseren, werd een planning opgemaakt:

  1. De medewerkers hebben in april al proactief contact opgenomen met mensen die zich vorig jaar al telefonisch hebben laten bijstaan om hun aangifte in te vullen zodat zij een nieuwe telefonische afspraak konden vastleggen voor mei of juni.
  2. Vanaf 5 mei kunnen mensen die in april niet telefonisch bereikbaar waren en/of een papieren aangifte (bruine enveloppe) hebben ontvangen met daarop een telefoonnummer rechtstreeks contact opnemen met de FOD Financiën om een telefonische afspraak te maken in mei of in juni.
  3. In de loop van mei en juni krijgen de mensen die een afspraak hebben gemaakt dan via de telefoon hulp bij hun belastingaangifte.

Hoe je belastingaangifte invullen?

Ter herinnering, iedereen die dat wil kan zijn belastingplicht rechtstreeks vervullen via de website www.myminfin.be.

Daarnaast zullen sommigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (witte enveloppe) in de bus krijgen. Dat document berekent al het bedrag van je belasting op basis van de gegevens waarover de administratie beschikt. Als dat voor jou het geval is, hoef je niets te doen. Als je de gegevens toch wilt wijzigen, dan kan je de gewenste aanpassingen meedelen aan de FOD Financiën per post, via de website www.myminfin.be of door een telefonische afspraak te maken met een medewerker.

Tot slot zal een deel van de bevolking (oudere mensen, mensen die hun aangifte nog nooit online hebben ingediend, enzovoort) nog een aangifte zoals vroeger ontvangen (bruine enveloppe). Zij kunnen het papieren formulier invullen en per post terugsturen naar de FOD Financiën of hun aangifte online invullen op de website www.myminfin.be. Ook zij kunnen telefonische bijstand krijgen van de FOD Financiën door een afspraak te maken.

Deadline?

Dit jaar moet je jouw belastingaangifte indienen tegen 30 juni (op papier) of tegen 15 juli (online). Die datums kunnen nog verlengd worden tot 21 oktober 2021 als je jouw belastingaangifte laat invullen door een boekhouder.

 Federale overheidsdienst Financiën
  02 572 57 57
 www.finances.belgium.be  
 www.myminfin.be  
 Kantoor bevoegd voor Brussel (particulieren)
  02 577 12 90
 p.bruxelles@minfin.fed.be