Bericht aan de bewoners van de Antoine Gautierstraat

Concerne
opening van de gemeentelijke verwarmruimte

In het kader van de winteropvang voor daklozen werken de gemeente en het OCMW van Etterbeek samen om een verwarmruimte te openen waar zowel overdag als ’s nachts mensen worden opgevangen die op straat leven.

Voor het derde jaar op rij wordt de gemeentelijke verwarmruimte vlak bij u ingericht op de Antoine Gautierstraat 43. De opvang zal openblijven tot 31 maart volgend jaar of langer als de weersomstandigheden dat vereisen.

De teams van de gemeentelijke preventiedienst nemen de begeleiding en het toezicht in de verwarmruimte voor hun rekening. Zij zullen er elke dag 24 uur op 24 aanwezig zijn. Bovendien moeten de mensen die er worden opgevangen vanaf 22 uur een nachtklok respecteren om de rust in de buurt te garanderen.

Als u vragen hebt of als er zich problemen voordoen, kunt  u de gemeentelijke preventiedienst telefonisch of via e-mail contacteren: 02 737 87 06 – contact@etterbeek-prevention.be.

Wij danken u nu al voor het onthaal dat u deze opvangvoorziening geeft in uw wijk.