Fietsactieplan Etterbike

Naar aanleiding van een BYPAD-audit in samenwerking met het Brusselse Gewest in 2016 heeft Etterbeek een ambitieus actieplan voor fietsers uitgewerkt, dat de naam “Etterbike” kreeg. Dat plan streeft verschillende doelstellingen na om verplaatsingen met de fiets in de stad aan te moedigen. 

 1. De veiligheid van de fietsers verbeteren:
  • via het onderhoud en de afbakening van de gemeentelijke en gewestelijke fietspaden;
  • via de aanleg van bepaalde wegen, kruispunten en rotondes waarbij rekening wordt gehouden met het welzijn van de fietsers bij toekomstige wegenwerken.
 2. Het parkeeraanbod voor korte en lange duur uitbreiden:
  • plaatsing van extra fietsbogen in de buurt van openbaar vervoer en drukbezochte plaatsen;
  • veilige parkeerplaatsen creërendankzij de plaatsing van extra fietsboxen;
  • inrichting van zoveel mogelijk fietslokalen in grote gebouwen;
  • bouw van een beveiligde fietsparking vlak bij het Jourdanplein.
 3. Het dagelijkse gebruik van de fiets aanmoedigen:
  • regelmatige fietstochten en andere bewustmakingsacties organiseren om de fiets te promoten;
  • organisatie van het Fietsbrevet in de scholen (voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar);
  • versterking van de strafmaatregelen tegen gevaarlijk gedrag ten opzichte van fietsers in samenwerking met de parkeerstewards en de fietsbrigade van de politiezone Montgomery;
  • regelmatige fietsgraveeracties organiseren.
 4. De band en de dialoog met de fietsers versterken:
  • via analyse-instrumenten om de behoeften van fietsers beter te begrijpen en er concrete oplossingen voor te vinden;
  • voortdurende in dialoog gaan met fietsers en verenigingen die hen vertegenwoordigen;
  • betere samenwerking met het Gewest en de buurgemeenten voor fietsinrichtingen. 

Goed om te weten:

 • In Etterbeek liggen bijna alle gemeentewegen in een zone 30. Ook het principe van beperkt eenrichtingsverkeer (waarbij fietsers in beide richtingen mogen rijden in een eenrichtingsstraat) werd overal ingevoerd waar de veiligheid van de weggebruikers dat toelaat.
 • Er zijn verschillende standplaatsen van Villo! in de gemeente.
 • Elk jaar organiseert de gemeente naar aanleiding van Autoloze Zondag (in september) een evenement waar onder andere de fiets in de kijker wordt gezet: “Etterbeek Dorp”.