Stadskippen

Het project werd opgestart in het kader van een projectoproep van het Gewest over het thema duurzame voeding. De bedoeling is om gezinnen aan te moedigen om een kippenhok te installeren in hun tuin. Daarnaast worden er ook collectieve kippenhokken geïnstalleerd waarvoor groepen inwoners verantwoordelijk zijn. Het project heeft de volgende doelstellingen:

  • Minder huishoudelijk afval* produceren en het afval tegelijkertijd valoriseren
  • De bevolking bewustmaken van voedselverspilling* en van het belang van de natuur in de stad
  • De sociale relaties en de dialoog tussen burgers versterken

*Ongeveer een derde van de voedingsmiddelen die wereldwijd worden geproduceerd belandt in de vuilnisbak (die verspilling is in Brussel goed voor 12% van het totaalgewicht van de witte vuilniszakken). De helft van dat afval bestaat uit voedingsmiddelen die men beginnen te eten is, maar die niet volledig werden opgegeten, een kwart van de voedingsmiddelen zijn maaltijdoverschotten en het overige kwart zijn producten die worden weggegooid zonder dat ze zelfs maar open zijn gedaan.

De collectieve kippenhokken

Er zijn drie collectieve kippenhokken in de gemeente:

  • In de Participatieve Tuinen
  • In het Jean-Félix Happark
  • In de tuin van de RHoK Academie

De ruimten zelf, de hokken en de kippen worden ter beschikking gesteld door de gemeente. De deelnemers spreken een beurtrol af om de kippen te voederen en het hok te onderhouden. Ze bepalen zelf wanneer de eieren worden geraapt en hoe ze worden verdeeld.