Het Mag

 “Het Mag” is een gratis blad voor Etterbeekse jongeren tussen 12 en 18 jaar. Het bevat een heleboel informatie en valt om de drie maanden bij de jongeren in de brievenbus. Het staat ook op de webiste van de gemeente.

“Het Mag” wordt zowel in het Frans als in het Nederlands gedrukt en zet regelmatig verenigingen in de kijker die met jongeren werken. Daarnaast is er ook ruimte voor leuke tips, een agenda en een wedstrijd.