Jeugd

De dienst Jeugd organiseert, coördineert en promoot recreatieve, culturele, artistieke en sociale activiteiten voor de jongeren van Etterbeek. Daarnaast coördineert hij de stages in de gemeente en de buitenlandse stage die één keer per jaar wordt georganiseerd. De dienst heeft ook de kindergemeenteraad opgericht waarin leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar uit lagere scholen en verenigingen van Etterbeek zetelen. Op die manier kunnen de kinderen hun stem laten horen, maar ook kennismaken met de principes van de lokale democratie. Het is ook de dienst Jeugd die “Het Mag” verspreid, een gratis blad voor Etterbeekse jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Er zijn in de gemeente twee jeugdhuizen (“La Clef” en “Face B” ) en een heleboel jeugdbewegingen en verenigingen voor jongeren. Een volledige lijst van al die organisaties kan je bij de dienst Jeugd verkrijgen.

Het “Maison des Enfants” biedt onderdak aan de spelotheek en aan verschillende diensten voor kinderen en jongeren waaronder een tijdelijke opvangplaats, de workshops van Ligue des Familles, de buitenschoolse opvang en de Espace Famille. Die activiteiten vinden plaatsen in twee vestigingen (Pandhoflaan 20 en Vijverstraat 54).