Nieuws

Ontdek het activiteitenprogramma van de dienst Ecologische Transitie.

Vanaf 15 mei wordt voedingsafval sorteren verplicht voor alle huishoudens in het Brussels Gewest.

Een vijftigtal schilderijen en beeldhouwwerken uit de gemeentelijke collecties zijn nu te zien in een permanente tentoonstelling in het Gemeentehuis.

Vertegenwoordigers en leden van Brusselse jeugdorganisaties kunnen hun kandidatuur indienen tot 31 mei.

Werk het Nederlandstalig cultuurbeleid van jouw gemeente mee uit!

Deze jonge vzw, die de steun krijgt van de gemeente, zet zich actief in voor het welzijn van de Congolese bevolking.

In het kader van het RENOLUTION-project biedt het Gewest verschillende premies aan om fietsenstallingen in te richten in gebouwen in Brussel.

De gemeente zet haar inspanningen verder om de openbare ruimte vrij te houden en dat doet ze met de zogenaamde dropzones.

De poëtische teksten van dit burgerproject zijn nog steeds te zien in de straten van Etterbeek.

Tot 17/02 kan je jouw mening geven over het plan inzake klimaatverandering, energietransitie en luchtkwaliteit.

RHoK Academie zet haar deuren open op zaterdag 11 februari 2023.