Nieuws

Sinds 16 maart 2021 verwelkomen we je in het nieuwe gemeentehuis op de Jachthofsite.

Met onze nieuwe website willen we de administratieve stappen van de burger eenvoudiger maken!

Op zondag 25 april sensibiliseren de politie en de dienst Preventie de inwoners aan boord van een voertuig dat speciaal werd ingericht om veiligheidstips te geven.

Doe mee aan de drie gratis virtuele activiteiten van de dienst Animatie in april, mei en juni.

Heb jij ideeën om jouw wijk nieuw leven in te blazen? Stel je dan voor 26 april kandidaat!

In'Etterbeek, een nieuwe vergadering die het woord geeft aan Europese en niet-Europese inwoners van de gemeente

Een idee delen op Fluicity

Fluicity is een gratis online tool om de participatie te bevorderen. Het platform wil de banden aanhalen en de dialoog tussen de burgers, het gemeentebestuur en zijn partners (sportcentrum, bibliotheken, culturele centra, verenigingen enzovoort) bevorderen door iedereen de kans te geven om zijn mening te geven en zich in te zetten voor het lokale leven en de lokale politiek.