Nieuws

Ontdek het activiteitenprogramma van de dienst Ecologische Transitie.

Vanaf 15 mei wordt voedingsafval sorteren verplicht voor alle huishoudens in het Brussels Gewest.

Vertegenwoordigers en leden van Brusselse jeugdorganisaties kunnen hun kandidatuur indienen tot 31 mei.

De dienst Nederlandstalige Aangelegenheden helpt ouders die hulp nodig hebben.

In het kader van het RENOLUTION-project biedt het Gewest verschillende premies aan om fietsenstallingen in te richten in gebouwen in Brussel.

De gemeente zet haar inspanningen verder om de openbare ruimte vrij te houden en dat doet ze met de zogenaamde dropzones.

Naast een uitgebreide collectie spelletjes om ter plaatse uit te proberen of te lenen, organiseert ze ook regelmatig diverse activiteiten en evenementen.

Tot 17/02 kan je jouw mening geven over het plan inzake klimaatverandering, energietransitie en luchtkwaliteit.

De dienst Preventie nodigt ouders en leerlingen van de 1e graad secundair onderwijs uit voor een avondsessie over de mogelijke studiekeuzes in de 2e en 3e graad.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft een praktische gids uitgebracht om ouders te helpen een Nederlandstalige school te kiezen.

De gemeente Etterbeek stelt twee studieruimten ter beschikking van studenten tijdens de kerstblokperiode.