Nieuws

De dienst Nederlandstalige Aangelegenheden helpt ouders die hulp nodig hebben.

Op maandag 30 januari werden de buurtbewoners van de Sint-Michielswarande uitgenodigd voor een infovergadering op initiatief van de gemeente.

De dienst Preventie nodigt ouders en leerlingen van de 1e graad secundair onderwijs uit voor een avondsessie over de mogelijke studiekeuzes in de 2e en 3e graad.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft een praktische gids uitgebracht om ouders te helpen een Nederlandstalige school te kiezen.

De gemeente Etterbeek stelt twee studieruimten ter beschikking van studenten tijdens de kerstblokperiode.

De afbraak van de voormalige Jourdanstichting is al in oktober gepland. Daarna volgen nog andere fases...

Deze Franstalige huiswerkschool biedt het hele jaar door gratis begeleiding aan leerlingen.

De vzw AECE zoekt vrijwilligers om buitenschoolse workshops in de gemeentescholen van Etterbeek te leiden.

Het CVO Brussel organiseert twee keer per week Nederlandse lessen in gemeenschapscentrum De Maalbeek.

Aan het einde van een werf die iets minder dan een jaar heeft geduurd, werd het Rinsdelleplein op zaterdag 11 juni in aanwezigheid van tal van buurtbewoners ingehuldigd.

Kom deze zomer je leerstof herhalen in een aangename omgeving en zet het jaar goed in!

Op 22, 23, 24, 27, 28 en 29 informeert en begeleidt de dienst Preventie je bij de inschrijving in het secundair onderwijs.