Verklaring van aankomst of aanwezigheid
Vreemdelingen

Contenu

WIE?

Elke onderdaan die afkomstig is uit een (niet-Europees) derde land voor een toeristisch verblijf in België (minder dan drie maanden) moet zich melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft binnen drie werkdagen na zijn aankomst, behalve als hij in een hotel logeert, in het ziekenhuis verblijft of in de gevangenis zit. Als dat voor jou het geval is en je de nodige documenten kan voorleggen om het land binnen te komen (nationaal paspoort, visums...), dan krijg je van de gemeente een document genaamd “verklaring van aankomst” waarvan de geldigheidsduur varieert in functie van de voorgelegde documenten.

Elke Europese burger die afkomstig is uit de Europese Economische ruimte of elke Zwitserse staatsburger voor een kort verblijf in België (minder dan 3 maanden) moet zich melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft binnen tien werkdagen na zijn aankomst, behalve als hij in een hotel logeert, in het ziekenhuis verblijft of in de gevangenis zit. Als dat voor jou het geval is en je een identiteitsdocument kan voorleggen, dan krijg je van de gemeente een document genaamd “verklaring van aanwezigheid” dat drie maanden geldig is.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja, je moet je melden bij de dienst Vreemdelingen.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Voor een verklaring van aankomst voor burgers van buiten de Europese Unie:

  • Geldig nationaal paspoort
  • 1 pasfoto

Voor een verklaring van aanwezigheid:

  • Je paspoort of internationale identiteitskaart

PRIJS

  • Voor een verklaring van aankomst: 10 euro
  • Deze administratieve stap is gratis voor een verklaring van aanwezigheid.

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • De verklaring van aankomst is geen identiteitsbewijs, noch een verblijfsdocument. Wanneer de verklaring bijna is verlopen, moet de onderdaan die afkomstig is uit een derde land en zijn verblijf in België wil verlengen zich melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft voor de vervaldatum van dit document. In overeenkomst met de richtlijnen van Vreemdelingenzaken kan het gemeentebestuur het document verlengen.
  • Opgelet, je pasfoto's moeten voldoen aan de criteria van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).