Een cultureel evenement promoten

Contenu

WIE?

Elke burger, elke vereniging of elke organisator van een evenement die hulp van de gemeente wil om een initiatief, een animatieactiviteit of een cultureel evenement te promoten kan daarvoor flyers, brochures of affiches afgeven op het gemeentehuis. De dienst Communicatie is verantwoordelijk voor de verspreiding van het promomateriaal en voor de aanplakking in de gemeentegebouwen (gemeentehuis, OCMW, bibliotheken, sportcentrum, gemeentescholen, enzovoort). Op aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen (via e-mail of per brief) kan de dienst Openbare Werken ook de gemeentelijke zijde (langs het voetpad) van de straatborden van Clear Channel ter beschikking stellen van organisatoren. Aanvragen daarvoor moeten minstens een maand voor de gewenste begindatum van de aanplakking worden ingediend. Elke aanvraag moet worden goedgekeurd door het college en wordt enkel aanvaard als er ruimte beschikbaar is. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, worden de praktische afspraken rechtstreeks met de technische ploeg van Clear Channel gemaakt.

FORMAAT VAN DE AFFICHES

Voor affiches in de gemeentegebouwen zijn enkel de formaten A4 en A3 toegelaten. Voor de straatborden is het formaat A0 nodig.

PRIJS

Deze administratieve stap is gratis, zowel voor de aanplakking en de verspreiding van promomateriaal in de gemeente als voor het gebruik van de gemeentelijke zijden van de straatborden.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Als je affiches of folders wilt verspreiden in de gemeentegebouwen moet je voldoende exemplaren bezorgen. Een twintigtal affiches en een honderdtal folders of brochures moeten volstaan voor de gemeentegebouwen. Promomateriaal dat wegens de inhoud niet kan worden verspreid via het gemeentelijke netwerk wordt terugbezorgd aan de eigenaar.