Verlies of diefstal van identiteitskaart

Contenu

WIE?

Burgers die zijn ingeschreven in Etterbeek en die hun identiteitskaart, hun paspoort of hun rijbewijs zijn verloren.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja. Als je een identiteitsdocument bent verloren of als het werd gestolen, dan moet je, afhankelijk van het soort document, een aangifte van verlies of diefstal doen bij het gemeentebestuur of bij de politie.

Elektronische identiteitskaart en Kids-ID:

  • Verlies: je moet aangifte doen bij het gemeentebestuur. Als de diensten gesloten zijn, kan je aangifte doen bij de politie.
  • Diefstal: je kan enkel aangifte doen bij de politie.

Elektronische vreemdelingenkaart:

  • Verlies of diefstal: je kan enkel aangifte doen bij de politie.

PRIJS

Deze administratieve stap is gratis.

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • Nadat zij het verlies of de diefstal van hun elektronische kaart hebben aangegeven bij de politie, kunnen vreemdelingen naar de dienst gaan die hun zoekgeraakte of gestolen document heeft uitgereikt. In bepaalde gevallen is dat de dienst Bevolking, in andere gevallen de dienst Vreemdelingen.
  • Wanneer je vaststelt dat je identiteitskaart of je paspoort is verdwenen, dan moet je nog voor je aangifte doet bij het gemeentebestuur of de politie de reflex hebben om die te blokkeren. Daarvoor neem je contact op met Docstop op het gratis nummer 00800 2123 2123. Zo vermijd je dat jouw identiteit wordt gebruikt voor frauduleuze doeleinden. Het document wordt in enkele minuten tijd geblokkeerd en de informatie wordt doorgegeven aan de website Checkdoc, die dagelijks wordt gebruikt door banken en besturen om te controleren of de documenten die hen worden voorgelegd niet gestolen, verloren, verlopen of ongeldig zijn.