Fietsparking de Jacht

Contenu

WIE?

Personen ouder dan 18 jaar die gedomicilieerd zijn op minder dan 500 meter over de weg van de fietsparking de Jacht (Kazernenlaan 35) en die nog niet over een beveiligde fietsenstalling beschikken kunnen een abonnement aanvragen om een parkeerplaats voor hun fiets of bakfiets te huren in de fietsparking de Jacht.

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN?

Om een abonnement aan te vragen, vul je het aanvraagformulier in voor de huur van een parkeerplaats ten precaire titel in de fietsparking Jacht.

De volgende documenten moet je bij het formulier voegen:

  • Attest van gezinssamenstelling (in de gevallen waarin de aanvraag ook wordt ingediend voor een of meerdere gezinsleden);
  • Bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente Etterbeek (voor controle van de voorwaarde van afstand van de woonplaats tot de parking).

Deze documenten bezorg je vervolgens aan de dienst Participatie (participatie@etterbeek.brussels). Als de aanvraag aanvaard wordt, ondertekenen de gemeente en de gebruiker een overeenkomst voor minstens drie maanden.

PRIJS

Voor de terbeschikkingstelling van een of meer parkeerplaatsen aan de gebruiker door het AGBE wordt een bedrag van 20 euro/maand/parkeerplaats in rekening gebracht. Het abonnement wordt maandelijks gefactureerd.

In geval van inschrijving als gezin in overeenstemming met artikel 6 wordt voor de terbeschikkingstelling van een parkeerplaats voor het 3e lid van het gezin van de gebruiker 15 euro/maand in rekening gebracht en voor het 4e lid 10 euro/maand.

TERMIJN

Zodra je een aanvraag hebt ingediend, zal de dienst eventueel contact met je opnemen voor bijkomende informatie. Wanneer het dossier volledig is, word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de gemeente (toelating, weigering of herziening).

BIJKOMENDE INFORMATIE

Als er geen plaatsen beschikbaar zijn in de parking, wordt een wachtlijst aangelegd.