Parkeerabonnement
Bedrijven

Contenu

WIE?

Rechtspersonen en bedrijven (met inbegrip van hun personeelsleden) die een activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente (maatschappelijke zetel of exploitatiezetel gelegen in Etterbeek, uitvoering van een bouwplaats, een project, een opdracht, enzovoort) en die hun voertuig(en) gratis willen parkeren (met uitzondering van rode en gele zones en minuutparkings – zie gemeentelijk parkeerplan).

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Je kan online een aanvraag indienen (via de link "Parkeerabonnement aanvragen" op deze pagina). Je kan ook een aanvraag indienen aan het loket van de dienst Parkeren (alleen op afspraak) of via e-mail.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

  • Een attest van de werkgever (document van de werkgever of van het bedrijf en/of de e-mail met daarin de aanvraag van de parkeerkaart)
  • Een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

PRIJS

  • 200 € per kaart voor de eerste 5 kaarten
  • 300 € per kaart voor de 6e tot 20e kaart
  • 600 € per kaart voor de 21e tot 30e kaart
  • 800 € per kaart vanaf de 31e kaart

GELDIGHEID

1 jaar (hernieuwbaar)

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • Medisch en paramedisch personeel die dringende zorgen moeten verlenen of zich naar de woonplaats van hun patiënten moeten begeven alsook bepaalde professionelen die interventies moeten doen in Brussel kunnen bij het Gewestelijk Parkeeragentschap een vrijstellingskaart krijgen waarmee zijn onder bepaalde voorwaarden gedurende een bepaalde periode gratis mogen parkeren op het volledige grondgebied van de hoofdstad.
  • Voor elke andere aanvraag voor de installatie van een specifieke parkeerplaats in de openbare ruimte (zone voorbehouden aan taxi's, moto's, fietsen, diplomatieke voertuigen, schoolbussen, ambulances, deelwagens, enzovoort), kan je contact opnemen met de dienst Mobiliteit.