Parkeerabonnement - Onderwijs

Contenu

WIE?

Personeel van de scholen die in Etterbek zijn gevestigd of leerlingen die zijn ingeschreven in een van die scholen die gratis willen parkeren op het grondgebied van de gemeente (met uitzondering van rode en gele zones en minuutparkings – zie gemeentelijk parkeerplan).

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Je kan een aanvraag doen aan het loket van de dienst Parkeren of via e-mail.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Als je deel uitmaakt van het onderwijzend personeel:

  • Een bewijs van uitoefening van je functie in een school die in Etterbeek is gelegen (arbeidscontract, attest van de school, enzovoort).
  • Een kopie van het inschrijvingsbewijs van je voertuig op jouw naam of op naam van een gezinslid (persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd).

Als je student bent:

  • Een bewijs van inschrijving in een school die in Etterbeek is gelegen (studentenkaart, attest van de school, enzovoort).
  • Een kopie van het inschrijvingsbewijs van je voertuig op jouw naam of op naam van een gezinslid (persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd).

PRIJS

  • 16 euro per maand
  • 160 euro per jaar

GELDIGHEID

Het parkeerabonnement "Onderwijs" is enkel geldig tijdens de periode waarop het betrekking heeft. Het abonnement kan verlengd worden.