Parkeerabonnement
Particulieren

Contenu

WIE?

Elke persoon die zijn voertuig gratis wil parkeren in Etterbeek (met uitzondering van rode en gele zones en minuutparkings – zie gemeentelijk parkeerplan) gedurende een bepaalde periode.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Je kan een aanvraag doen aan het loket van de dienst Parkeren (alleen op afspraak) of via e-mail.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Het inschrijvingsnummer van het voertuig waarvoor het abonnement wordt aangevraagd.

PRIJS

  • 10 € voor de eerste dag + 2,5 € per bijkomende dag
  • 65 € per maand
  • 180 € per trimester
  • 340 € per semester
  • 650 € per jaar

GELDIGHEID

Het individuele abonnement (hernieuwbaar) is enkel geldig tijdens de tijdsperiode waarop het betrekking heeft.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Medisch en paramedisch personeel die dringende zorgen moeten verlenen of zich naar de woonplaats van hun patiënten moeten begeven alsook bepaalde professionelen die interventies moeten doen in Brussel kunnen bij het Gewestelijk Parkeeragentschap een vrijstellingskaart krijgen waarmee zijn onder bepaalde voorwaarden gedurende een bepaalde periode gratis mogen parkeren op het volledige grondgebied van de hoofdstad.