Parkeerkaart - Bewoners

Contenu

WIE?

Etterbekenaren die een voertuig hebben en die op het volledige grondgebied van de gemeente gratis willen parkeren (met uitzondering van rode en gele zones en minuutparkings – zie gemeentelijk parkeerplan) kunnen een parkeerkaart aanvragen.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Je kan online een aanvraag indienen (via de link "Parkeerkaart aanvragen" op deze pagina). Je kan ook een aanvraag indienen aan het loket van de dienst Parkeren of via e-mail.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

  • Een bewijs van verblijf in de gemeente (identiteitskaart of aanslagbiljet van de belasting op verblijven anders dan het hoofdverblijf).
  • Een bewijs van gebruik van het voertuig (inschrijvingsbewijs van de wagen op jouw naam of inschrijvingsbewijs + attest van de werkgever in het geval van een bedrijfswagen).

PRIJS

  • 25 € voor de 1ste kaart
  • 75 € voor de 2de kaart
  • 200 € voor de 3de kaart (enkel onder bepaalde voorwaarden)

GELDIGHEID

De bewonerskaarten zijn geldig voor minstens één jaar en maximaal twee jaar. Ze zijn verlengbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • Je moet de dienst Parkeren onmiddellijk op de hoogte brengen van een adreswijziging of een nummerplaatwijziging.
  • Er wordt een voorlopige kaart uitgereikt op vertoon van een attest van inschrijving in het bevolkingsregister.
  • Etterbekenaren die beschikken over een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen een parkeerplaats voorbehouden aan personen met beperkte mobiliteit aanvragen in de buurt van hun woning of werk (op voorwaarde dat zij in de gemeente werken).
  • Voor elke andere aanvraag voor de installatie van een specifieke parkeerplaats in de openbare ruimte (zone voorbehouden aan taxi's, moto's, fietsen, diplomatieke voertuigen, schoolbussen, ambulances, deelwagens, enzovoort), kan je contact opnemen met de dienst Mobiliteit.