Parkeerkaart
Bezoekers

Contenu

WIE?

Etterbeekse gezinnen die hun bezoekers de mogelijkheid willen geven om gratis te parkeren bij hen in de buurt (met uitzondering van rode en gele zones en minuutparkings – zie gemeentelijk parkeerplan).

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja, je kan enkel een aanvraag doen aan het loket van de dienst Parkeren (alleen op afspraak).

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Een bewijs van verblijf in de gemeente (identiteitskaart, inschrijving in het bevolkingsregister of aanslagbiljet van de belasting op verblijven anders dan het hoofdverblijf).

PRIJS

  • 10 € voor 52 kaarten
  • 20 € voor 104 kaarten (enkel voor 75-plussers)

BIJKOMENDE INFORMATIE

Elk gezin dat is ingeschreven in de gemeente kan 52 bezoekerskaarten per jaar kopen, met uitzondering van 75-plussers die er 104 kunnen aankopen. Die bezoekerskaarten zijn een halve dag geldig (van 9 uur tot 13.30 uur of van 13 uur tot 18 uur) voor één enkel voertuig en enkel in de zone waar het gezin is gedomicilieerd. De kaart moet duidelijk zichtbaar zijn achter de voorruit van het voertuig.