Parkeerkaart - Personen met een handicap

Contenu

WIE?

Alle Etterbekenaren van wie de handicap is erkend* en die tot een van de volgende categorieƫn behoren kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen:

 • Personen met een permanente invaliditeit van minstens 80%.
 • Personen met een permanente invaliditeit van minstens 50% aan de onderste ledematen.
 • Personen van wie de gezondheidstoestand hun zelfredzaamheid met minstens 12 punten verminderd volgens de schaal die is vastgelegd door de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
 • Personen die volledig verlamd zijn aan de armen of van wie beide armen werden geamputeerd.
 • Oorlogsinvaliden (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van minstens 50%.

(*) Neem hiervoor contact op met de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap). Indien nodig kan Contact Plus jou hierbij helpen (enkel op afspraak).

HOE DIEN IK EEN AANVRAAG IN?

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Je kan zelf een aanvraag indienen bij de FOD Sociale Zekerheid, DG Personen met een handicap.
 • Je kan een beroep doen op de dienst Contact Plus die jou begeleidt bij deze administratieve stappen. Je kan bij hen terecht met en zonder afspraak of zij komen naar jou toe als je moeilijkheden ondervindt om je te verplaatsen.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Je identiteitskaart en je pincode.

PRIJS

Deze administratieve stap is gratis.

TERMIJN

De kaarten worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid dus de termijnen hieronder zijn louter informatief:

 • Als je handicap erkend is, ontvang je de kaart enkele weken nadat je de aanvraag hebt ingediend.
 • Als je handicap niet erkend is, moet jouw situatie eerst worden geĆ«valueerd door de FOD Sociale Zekerheid. Dat kan in sommige gevallen tot vier maanden duren.

GELDIGHEID VAN DE KAART

De parkeerkaart voor personen met een handicap is in principe levenslang geldig, behalve als er een vervaldatum op de kaart staat. Als dat voor jou het geval is, moet jouw situatie opnieuw worden bekeken en moet je een nieuwe aanvraag indienen tijdens de zes maanden voor de vervaldatum.

BIJKOMENDE INFORMATIE

 • Deze kaart moet duidelijk zichtbaar zijn achter de voorruit van een voertuig. Met de kaart kan je gratis parkeren op de volgende plaatsen:
  • Op parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap.
  • In groene zones (zonder tijdslimiet)
  • In rode zones (gedurende maximaal 2 uur)
 • De parkeerkaart voor personen met een handicap is persoonlijk. De begunstigde, die al dan niet de bestuurder is, moet dus altijd aanwezig zijn in het voertuig.
 • Als een kind in aanmerking komt voor deze kaart, kunnen zijn ouders of zijn wettelijke vertegenwoordiger de kaart aanvragen in zijn naam.
 • Oudere personen of personen met een handicap die zelf geen wagen hebben kunnen aangepast vervoer aanvragen bij de gemeente voor korte trajecten (niet-dringend medisch vervoer, boodschappen in de buurt, uitstappen en/of vrijetijdsbesteding, enzovoort).
 • Binnen de grenzen van de beschikbare bedragen en onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente ook taxicheques uitreiken aan senioren en personen met beperkte mobiliteit die moeilijkheden ondervinden om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer.