Parkeerplaats reserveren (geen werf)

Contenu

WIE?

Elke natuurlijke persoon en rechtspersoon die tijdelijk wil beschikken over een ruimte die normaal is voorbehouden als parkeerplaats op de openbare weg, bijvoorbeeld bij een verhuizing (laden/lossen van voertuigen, gebruik van een lift, enzovoort) of in het kader van werkzaamheden (levering van bouwmaterialen, enzovoort).

HOE DIEN IK EEN AANVRAAG IN?

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Online via het gewestelijke platform IRISbox
 • Op het gemeentehuis bij de dienst Openbare Werken

NB: als er geen parkeerplaats beschikbaar is op de gevraagde locatie moet je een speciale vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Neem hiervoor contact op met de dienst Openbare Werken minstens vijf werkdagen op voorhand.

PRIJS

 • De eerste dag: 80 euro voor twee signalisatieborden die gelden voor een afstand van ongeveer 25 meter
 • + 10 euro per bijkomend bord waarmee die afstand kan worden verlengd met ongeveer 25 meter
 • Daarna: 10 euro per bord (minimum twee borden) voor elke bijkomende dag

TERMIJN

 • Als je je aanvraag indient via het platform IRISbox: minstens vijf werkdagen op voorhand.
 • Als je je aanvraag indient op de dienst Openbare Werken: minstens drie werkdagen op voorhand.

GELDIGHEID

Het parkeerverbod geldt van 7 uur tot 19 uur in de zone en tijdens de periode van de vergunning.

BIJKOMENDE INFORMATIE

 • De afstand tussen twee signalisatieborden (25 meter) is louter indicatief. Hij kan variëren in functie van de plaats en de omstandigheden.
 • Je moet nagaan of je aanvraag materieel gezien haalbaar is (aanwezigheid van obstakels, garages, enz.) en je moet er zeker van zijn dat er geen andere parkeerverbodsborden staan op dezelfde plaats, zelfs als de datums verschillend zijn. Dat doe je zowel voor je aanvraag als na de plaatsing van de borden. In geval van problemen breng je de dienst Openbare Werken onmiddellijk op de hoogte.
 • Als er materiaal wordt geleverd (lift, container, bouwmaterialen, enzovoort), dan mag dat materiaal enkel op de voorbehouden parkeerplaats staan (niet op het voetpad of op de rijbaan). Op het einde van de dag moet het materiaal worden verwijderd zodat de buurtbewoners opnieuw gebruik kunnen maken van de parkeerplaats. Zo niet, dan moet je een aanvraag voor de tijdelijke bezetting van de openbare weg indienen.
 • Bij verhuizing naar een ander adres binnen de gemeente op dezelfde dag moet je de bijdrage slechts voor een van beide plaatsen betalen.