Probleem in de openbare ruimte melden

Contenu

WIE ?

Alle gebruikers van de openbare weg die een technisch probleem of een defecte inrichting vaststellen, kunnen dat probleem melden aan de bevoegde dienstverlener.

WELKE PROBLEMEN KAN IK MELDEN?

Voor een defecte inrichting (verzakking van de weg, put, beschadigde wegbekleding, vervaagde wegmarkering, gevaarlijke voetpadtegels, stadsmeubilair dat in slechte staat of beschadigd is, verkeerde markeringen, defect verkeerslicht, enzovoort), neem je contact op met de dienst Openbare Werken of meld je het probleem via de website of de mobiele applicatie Fix My Street.

Voor een elektriciteitspanne en/of defecte openbare verlichting, neem je contact op met SIBELGA: 02 274 40 66 – 24 u./24 en 7 d./7

Voor een waterlek, een waterafsluiting, een overstroming of een probleem met de riolering, neem je contact op met VIVAQUA: 02 739 52 11 – 24 u./24 en 7 d./7

Voor een gasgeur, neem je contact op met SIBELGA: 0800 19 400 – 24 u./24 en 7 d./7