Stedenbouwkundige vergunning
Aanvraag

Contenu

WIE?

Een stedenbouwkundige vergunning is een beslissing waarmee de gemeente of het Gewest de toelating geeft om te bouwen, te renoveren of binnen of buiten werken uit te voeren. Ze geeft de aanvrager tijdens de geldigheidsduur van de vergunning het recht om de toegestane handelingen en werken uit te voeren.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN ?

Nee, de dienst Ruimtelijke Ordening kan via e-mail of telefonisch stedenbouwkundige inlichtingen geven over het gebouw dat jij wilt verbouwen, vergroten of herinrichten en een antwoord geven op de belangrijkste vragen die rijzen bij een dergelijk project.

Als je een voorontwerp wilt voorstellen, dan kan je dat via e-mail versturen. Na analyse van dat ontwerp kan er eventueel een afspraak worden vastgelegd.

Het aanvraagdossier moet je per post versturen of afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis (zie administratieve stap "Indienen van documenten").

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

De documenten die je moet bezorgen in het kader van je vergunningsaanvraag variëren naargelang het soort werken of inrichtingen die je hebt gepland. Raadpleeg de lijst met documenten van de dienst Ruimtelijke Ordening (zie links) om exact te weten welke documenten je nodig hebt en de infofiche over jouw soort aanvraag waarin die documenten worden toegelicht.

In sommige gevallen is de vergunningsaanvraag onderworpen aan de regels in verband met de energieprestatie van gebouwen (EPB). Alle informatie daarover vind je op de website van Brussel Leefmilieu.

PRIJS

Er wordt een basistarief toegepast in het kader van een procedure voor een stedenbouwkundige aanvraag. Dat tarief bedraagt 55 euro. Je ontvangt een gedetailleerd overzicht van de dossierkosten nadat je je aanvraag hebt ingediend.

GELDIGHEID

De geldigheidsduur van een stedenbouwkundige vergunning die werd uitgereikt na 1 september 2019 is drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • De lijst van uitgereikte en geweigerde stedenbouwkundige vergunningen vind je op de website openpermits.brussels.
  • Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van het Gewest.
  • Voor sommige bestemmingen die milieuoverlast kunnen veroorzaken voor de omgeving is ook een milieuvergunning nodig.