Stedenbouwkundige vergunning
Aanvraag

Contenu

WIE?

Mensen die stedenbouwkundige inlichtingen willen over een gebouw dat ze willen verbouwen, uitbreiden of inrichten.

Mensen die een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning willen indienen of een stedenbouwkundig voorontwerp willen voorleggen aan het bestuur.

WAT ?

Een stedenbouwkundige vergunning is een beslissing waarmee de gemeente of het Gewest de toelating geeft om te bouwen, te renoveren of binnen of buiten werken uit te voeren. Ze geeft de aanvrager tijdens de geldigheidsduur van de vergunning het recht om de toegestane handelingen en werken uit te voeren.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN ?

Nee.

De dienst Ruimtelijke Ordening kan via e-mail of telefonisch stedenbouwkundige inlichtingen geven over het gebouw dat jij wilt verbouwen, vergroten of herinrichten.

Als je een voorontwerp wilt voorstellen, dan kan je dat via e-mail versturen. Na analyse van dat ontwerp kan er eventueel een afspraak worden vastgelegd.

Om een vergunningsaanvraag in te dienen, heb je twee mogelijkheden:

  • Ofwel je aanvraag online indienen via het elektronisch loket MyPermit. Daar kan je ook de evolutie van je online dossier opvolgen. Het gebruik van het platform is intuïtief: je krijgt stap per stap uitleg over hoe je het aanvraagformulier correct invult. Dit platform vergemakkelijkt ook de uitwisseling van informatie tussen een aanvrager en zijn architect.
  • Ofel je papieren dossier (zie "Nuttig links" op deze pagina) opsturen met de post of afgeven in het gemeentehuis (aan het onthaal).

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

De documenten die je moet bezorgen in het kader van je vergunningsaanvraag variëren naargelang het soort werken of inrichtingen die je hebt gepland. Raadpleeg de lijst met documenten van de dienst Ruimtelijke Ordening (zie links) om exact te weten welke documenten je nodig hebt en de infofiche over jouw soort aanvraag waarin die documenten worden toegelicht.

In sommige gevallen is de vergunningsaanvraag onderworpen aan de regels in verband met de energieprestatie van gebouwen (EPB). Alle informatie daarover vind je op de website van Brussel Leefmilieu.

PRIJS

Er wordt een basistarief toegepast in het kader van een procedure voor een stedenbouwkundige aanvraag. Dat tarief bedraagt 55 euro. Je ontvangt een gedetailleerd overzicht van de dossierkosten nadat je je aanvraag hebt ingediend.

GELDIGHEID

De geldigheidsduur van een stedenbouwkundige vergunning die werd uitgereikt na 1 september 2019 is drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

BIJKOMENDE INFORMATIE

  • De lijst van uitgereikte en geweigerde stedenbouwkundige vergunningen vind je op de website openpermits.brussels.
  • Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van het Gewest.
  • Voor sommige bestemmingen die milieuoverlast kunnen veroorzaken voor de omgeving is ook een milieuvergunning nodig.