Aanvullenden premie
RENOLUTION

Contenu

WIE?

Eigenaars van woningen in Etterbeek kunnen een energiepremie en/of een premie voor gevelverfraaiing aanvragen als aanvulling op de gewestelijke RENOLUTION-premies die worden uitgereikt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om renovatiewerkzaamheden in woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente aan te moedigen.

WAT?

e aanvullende gemeentelijke premie geldt enkel voor de gewestelijke premies voor thermische isolatie van daken, muren en vloeren, verfraaiing van de voorgevel, afbraak ter verbetering van bodeminfiltratie en de installatie van een groendak of waterbuffering. Het bedrag van de premie bedraagt 10 procent van de gewestelijke premie voor de isolatie van daken, muren en vloeren, de verbetering van de bodeminfiltratie en een groendak en 50 procent voor werkzaamheden ter verfraaiing van de gevel. De premies kunnen gecumuleerd worden met een maximumbedrag van 400 euro per woning.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

  • Je kan de gemeentelijke premie pas aanvragen nadat je de gewestelijke RENOLUTION-premie hebt ontvangen.
  • De premieaanvraag moet ten laatste 6 maanden na de datum van ontvangst van het goedkeuringsattest van het Gewest (RENOLUTION) worden ingediend vanaf 1 januari 2023 en uiterlijk op 30 juni 2025 bij het gemeentebestuur (poststempel dient als bewijs).

HOE KAN IK DE PREMIE KRIJGEN?

Je dient een aanvraag in aan de hand van het online formulier. Dat formulier is ook verkrijgbaar aan het snelloket in het gemeentehuis. Wanneer je het hebt ingevuld, geef je het af aan het snelloket of stuur je het per post terug (Gemeentebestuur van Etterbeek, premiebeheer – Kazernenlaan 31/1 – 1040 Etterbeek).

BIJKOMENDE INFORMATIE

Voor meer technische inlichtingen en/of administratieve ondersteuning bij het opstellen van je dossier, kan je contact opnemen met de vzw Habitat&Rénovation.

Voor technische vragen in verband met de premie of het opmaken van jouw dossier, kan je terecht bij de volgende diensten:

  • Dienst Ecologische Transitie voor vragen over de energiepremies.
  • Dienst Ruimtelijke Ordening voor technische vragen in verband met de premie en het opmaken van je dossier voor een premie voor gevelverfraaiing.