Adoptie van een gezelschapsdier uit een dierenasiel

Contenu

WIE?

Inwoners van Etterbeek kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen voor de adoptie van een gezelschapsdier uit een dierenasiel dat wordt erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om onze lokale munt “de broebel” zoveel mogelijk in omloop te brengen, wordt deze premie uitbetaald in lokale cheques.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

  • Elk jaar kan een gezin dat in Etterbeek is gedomicilieerd een premie aanvragen voor de adoptie van maximaal twee huisdieren.
  • Het bedrag van de gemeentelijke premie bedraagt 60 procent van de adoptiekosten met een maximum van 200 euro per geadopteerd huisdier.

TERMIJN

De premie kan worden aangevraagd voor een adoptie tussen 1 januari 2022 en 31 december 2025.

HOE KAN IK DE PREMIE KRIJGEN?

Je dient een aanvraag in aan de hand van het online formulier. Dat formulier is ook verkrijgbaar aan het snelloket in het gemeentehuis. Wanneer je het hebt ingevuld, geef je het af aan het snelloket of stuur je het per post terug (Gemeentebestuur van Etterbeek, premiebeheer – Kazernenlaan 31/1 – 1040 Etterbeek).