Inbraakbeveiliging

Contenu

WIE?

Elke inwoner die zijn woning met behulp van technopreventief materiaal (gepantserde deuren, versterkte sloten, enzovoort) wil beveiligen tegen diefstal kan deze premie aanvragen. De premie bedraagt 25% van de kosten voor de aankoop en/of de installatie van het systeem met een maximum van 250 euro per woning of 500 euro voor appartementsgebouwen.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

  • De aanvrager moet een uittreksel uit het bevolkingsregister voorleggen dat aantoont dat de eigenaar of de bewoner gedomicilieerd is in het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd.
  • Alle toegangen tot de woning moeten op dezelfde manier en met dezelfde voorziening worden beveiligd.
  • De maatregelen die in aanmerking komen moeten gericht zijn op de verbetering van de organisatorische en materiële beveiliging van de woning (zie reglement, artikel 6 §2).
  • De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen.
  • Er moet verplicht een technische en administratieve controle worden uitgevoerd door een diefstalpreventieadviseur van de dienst Preventie.

TERMIJN

Je moet de aanvraag voor 31 december 2021 en uiterlijk drie maanden na de aankoop of de installatie van de bijkomende beveiligingsmiddelen indienen.

HOE KAN IK DE PREMIE KRIJGEN?

Je dient een aanvraag in aan de hand van het online formulier. Dat formulier is ook verkrijgbaar aan het snelloket in het gemeentehuis. Wanneer je het hebt ingevuld, geef je het af aan het snelloket of stuur je het per post terug.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Met vragen in verband met de premie kan je terecht bij de dienst Preventie.