Premie buurthandelaars en -ambachtslui

Contenu

WIE?

In het kader van het herwaarderingsplan voor buurthandelaars en -ambachtslui kent de gemeente drie verschillende premies toe:

  1. “Starter”-premie: voor handelaars of ambachtslui die zich voor het eerst willen vestigen in Etterbeek.
  2. “Booster”-premie: voor handelaars en ambachtslui die hun activiteit nieuw leven willen inblazen of uitbreiden.
  3. “Upgrader”-premie: voor handelaars en ambachtslui die kleine werkzaamheden of een renovatie uitvoeren om hun zaak op te waarderen.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

De premie is bedoeld voor ondernemingen waar minder dan 10 voltijdse equivalenten tewerkgesteld zijn en die een jaarbalans van minder dan 2 miljoen euro hebben.

HOE KAN IK DE PREMIE KRIJGEN?

Je dient een aanvraag in aan de hand van het online formulier.

Dat formulier is ook verkrijgbaar aan het snelloket in het gemeentehuis. Wanneer je het hebt ingevuld, geef je het af aan het snelloket of stuur je het per post terug (Gemeentebestuur van Etterbeek, premiebeheer – Kazernenlaan 31/1 – 1040 Etterbeek).