Sterilisatie, identificatie en vaccinatie van huiskatten

Contenu

WIE?

Eigenaars van katten die in Etterbeek zijn gedomicilieerd kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen voor de sterilisatie, de vaccinatie en de identificatie van hun dier.

  • Sterilisatie: ingreep uitgevoerd door een dierenarts bij een kater of kattin om die onvruchtbaar te maken.
  • Identificatie: ingreep uitgevoerd door een dierenarts die erin bestaat een kat te identificeren door een elektronische chip te implanteren onder de huid.

Het bedrag van de gemeentelijke premie bedraagt 30 euro voor een sterilisatie, 20 euro voor een identificatie en 10 euro voor een vaccinatie.

Om de nieuwe lokale "broebel"-munt zoveel mogelijk in omloop te brengen, zullen drie gemeentelijke premies vanaf 1 januari 2021 worden uitbetaald in lokale cheques. Het gaat over deze premie voor de sterilisatie, de identificatie en de vaccinatie van huiskatten, de geboortepremie en de premie voor de aankoop van een compostrecipiënt.

 

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

  • Er worden maximaal twee premies per jaar en per gezin dat in Etterbeek gedomicilieerd is toegekend.
  • De aanvraag moet betrekking hebben op een kat waarvan de aanvrager eigenaar is.

TERMIJN

Je moet de aanvraag uiterlijk binnen drie maanden na de medische ingreep indienen.

HOE KAN IK DE PREMIE KRIJGEN?

Je dient een aanvraag in aan de hand van het online formulier. Dat formulier is ook verkrijgbaar aan het snelloket in het gemeentehuis. Wanneer je het hebt ingevuld, geef je het af aan het snelloket of stuur je het per post terug.