Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Contenu

WIE?

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kunnen Etterbekenaren een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) aanvragen als ze voldoen aan de toekenningscriteria.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

Als je de huidige toekenningsvoorwaarden voor de inkomensgarantie voor ouderen wilt kennen, kan je een maatschappelijk assistent van de dienst Contact Plus raadplegen of contact opnemen met de federale overheidsdienst Pensioenen. Voorafgaand aan elke beslissing voor de toekenning van een gegarandeerd inkomen voor oudere personen wordt een onderzoek gevoerd om te bepalen of aan alle voorwaarden wordt voldaan om jou het gewaarborgd inkomen toe te kennen.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Je kunt de aanvraag indienen bij de dienst Contact Plus. Daarvoor breng je je identiteitskaart mee.