Overlevingspensioen

Contenu

WIE?

Na het overlijden van de echtgenoot of de echtgenote kan elke inwoner van de gemeenten binnen twaalf maanden een overlevingspensioen aanvragen. In bepaalde gevallen wordt de aanvraag ambtshalve onderzocht, bijvoorbeeld wanneer de overleden echtgenoot of echtenote al een pensioen ontving.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

De voorwaarden zijn afhankelijk van meerdere criteria: de leeftijd van de overlevende echtgenoot of echtgenote, de beroepssituatie, het aantal kinderen uit het huwelijk en de woonplaats.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

  • Je identiteitskaart