Inschrijving Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

Contenu

WIE?

Sommige categorieën werklozen en personen die een leefloon ontvangen hebben de mogelijkheid om actief te blijven door tegen vergoeding hun diensten aan te beiden aan de gebruikers van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) van Etterbeek. Zowel privépersonen als plaatselijke overheden, vzw's en onderwijsinstellingen kunnen beroep doen op de diensten van de werknemers van het PWA.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM WERKNEMER VAN HET PWA TE ZIJN?

Als je volledig vergoede werkloze bent:

 • Jonger dan 45 jaar: 2 jaar volledig vergoede werkloosheid gedurende de afgelopen 36 maanden.
 • Ouder dan 45 jaar: 6 maanden volledig vergoede werkloosheid.

Als je een leefloon of sociale steun krijgt:

 • Je moet in het bezit zijn van een toestemmingsattest van het OCMW (PWA5).
 • Je moet ingeschreven zijn als werkzoekende bij Actiris.

HOE KAN IK INSCHRIJVEN ALS WERKNEMER BIJ HET PWA?

Je kan je inschrijven aan het loket van het PWA (enkel op afspraak)

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Als je volledig vergoede werkloze bent:

 • Je identiteitskaart.

Als je een leefloon of sociale steun krijgt:

 • Je identiteitskaart.
 • Het toestemmingsattest PWA5 van je sociaal assistent.
 • Het inschrijvingsbewijs A23 van Actiris.

HOE KAN IK GEBRUIKMAKEN VAN DE DIENSTEN VAN WERKNEMERS VAN HET PWA?

Je moet je inschrijven bij het PWA. Daarvoor maak je een afspraak:

 • telefonisch
 • via e-mail
 • per brief.

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Gemeentehuis
Kazernenlaan 31/1 in 1040 Etterbeek