Verenigingen
Aankoop broebelcheques

Contenu

WIE ?

Om onze lokale munt nog meer in omloop te brengen, kunnen verenigingen zonder winstoogmerk en feitelijke verenigingen met een sociale, educatieve of culturele doelstelling de broebel aankopen tegen interessante voorwaarden.

PRIJS

Organisaties genieten dezelfde voorwaarden als de inwoners bij de aankoop van de lokale cheques. Dat wil zeggen dat de gemeente 20 procent van het aankoopbedrag voor haar rekening neemt binnen de mogelijkheden van het broebelloket.

Zo kunnen verenigingen tot 200 broebelcheques (met een waarde van 5 euro per cheque) aankopen voor een totaalbedrag van 1.000 euro en betalen zij slechts 800 euro.

HOE AANKOPEN?

Geïnteresseerde verenigingen kunnen het aanvraagformulier invullen.

BIJKOMENDE INFORMATIE

De aanvraag moet worden ingediend voordat de geldigheidstermijn is verstreken, dat wil zeggen voor 30 september 2021.