College: Caroline Joway vervangt Rik Jellema

College: Caroline Joway vervangt Rik Jellema

Description

Caroline Joway heeft op maandag 20 september de eed afgelegd en voegt zich bij het college. Rik Jellema neemt afscheid van de gemeentelijke politiek.

 

Afbeelding
Inhoud

Rik Jellema (Ecolo/Groen) werd in 2000 voor het eerst verkozen in de gemeenteraad en is sinds 2012 schepen in het college. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen had hij aangekondigd dat hij halverwege de legislatuur afstand zou doen van zijn schepensjerp. En dat heeft hij ook gedaan door zijn ontslag in te dienen, waarvan de gemeenteraad van maandag 20 september akte heeft genomen.

Rik Jellema is afkomstig uit Nederland en was de eerste niet-Belgische Europese verkozene die schepen werd in een Brusselse gemeente. Toen hij in 2012 bij het college kwam, nam hij de bevoegdheid Openbare Werken voor zijn rekening en drie jaar later kwam daar nog die van Mobiliteit bij. In de tussentijd (in 2014) haalde hij een Duurzaam Wijkcontract binnen voor de gemeente, dat hij heeft opgevolgd tot aan zijn ontslag.

Het is gemeenteraadslid Caroline Joway die zijn bevoegdheden overneemt (Openbare Werken, Mobiliteit, Duurzaam Wijkcontract). Ze is lerares en heeft zich voor het eerst kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Zij heeft nu besloten om haar job on hold te zetten om zich volledig aan haar mandaat te wijden. De komende drie jaar zal zij zich toespitsen op de bevordering van de actieve mobiliteit, de vermindering van het energieverbruik in openbare gebouwen en de verdere uitvoering van het Duurzaam Wijkcontract.