Kalender van de gemeenteraadszittingen in 2024

Kalender van de gemeenteraadszittingen in 2024

Description

Op deze datum komen de politieke vertegenwoordigers volgend jaar samen.

Afbeelding
Inhoud

In zijn zitting van 20 november 2023 heeft de gemeenteraad de datums van de zittingen voor het jaar 2024 vastgelegd:

 • Maandag 22 januari
 • Maandag 19 februari
 • Maandag 25 maart
 • Maandag 22 april
 • Maandag 27 mei
 • Maandag 24 juni
 • Maandag 16 september
 • Maandag 14 oktober
 • Maandag 18 november
 • Maandag 2 december (installatiezitting)
 • Maandag 16 december

Ter herinnering, de gemeenteraad is als het ware het parlement van de gemeente. De leden worden om de zes jaar verkozen en hun aantal wordt bepaald in functie van het aantal inwoners. Op dit moment zijn er 35 raadsleden in Etterbeek. Aan het begin van de legislatuur kiezen zij de schepenen die samen met de burgemeester het college van burgemeester en schepenen vormen.

De gemeenteraadsleden stemmen over reglementen, beraadslagingen en gemeentelijke besluiten die nodig zijn om de beslissingen van het college toe te passen. Ze oefenen ook controle uit op de handelingen van het college, stemmen over de gemeentelijke begroting en rekeningen, stellen belastingen vast, benoemen gemeentepersoneel en controleren het beheer van het OCMW of andere gedecentraliseerde diensten die afhankelijk zijn van het gemeentebestuur.

De gemeenteraad komt minstens tien keer per jaar (elke maand behalve in juli en augustus) bijeen, maar kan verder zo vaak vergaderen als zijn bevoegdheden dit vereisen. De agenda van de zittingen wordt opgesteld door het college en elk gemeenteraadslid heeft de mogelijkheid om een extra voorstel op de agenda te zetten. De gemeenteraad kan enkel geldige beslissingen nemen als de meerderheid van de raadsleden aanwezig is.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat elke gemeenteraadszitting openbaar is. Het publiek mag de gemeenteraad dus bijwonen. Sommige punten moeten echter achter gesloten deuren worden behandeld