Dierenwelzijn: geef jouw mening

Dierenwelzijn: geef jouw mening

Description

Het Gewest roept burgers op om te helpen bij het opstellen van zijn toekomstige wet voor het welzijn van dieren.

Afbeelding
Inhoud

Het Gewest roept burgers op om te helpen bij het opstellen van zijn toekomstige wet voor het welzijn van dieren.

Voor het Brussels Gewest is het van essentieel belang om het wettelijk kader voor de bescherming en het welzijn van dieren op zijn grondgebied te moderniseren. De wet betreffende de bescherming van dieren dateert al van 14 augustus 1986 en ondertussen is dierenwelzijn een bevoegdheid van de gewesten geworden. Het is dus tijd om het wettelijk kader aan te passen en te moderniseren.

Het Gewest weet dat dierenwelzijn een belangrijk onderwerp is voor de burgers en daarom heeft het beslist om hen te betrekken bij het opstellen van de nieuwe wet voor het welzijn van dieren.

Website en papieren formulier

Om jouw ideeën te delen en jouw mening te geven over het dierenwelzijnsbeleid dat het Gewest moet voeren, kan je een online enquête invullen op www.geefonsuwstem.brussels.

Je kan ook een papieren formulier verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis (Kazernenlaan 31/1). Dat formulier kan je invullen en indienen in de urne naast de loketten.

Je kan de enquête invullen tot 30 september 2021 .

Enquête “Samenleven met dieren in de stad”

In het kader van een ruimere studie rond dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die werd aangevraagd door Leefmilieu Brussel, voeren de universiteiten van Namen en Gent op dit moment ook een enquête bij de inwoners over de dieren in de stad.

Aan de hand van een online vragenlijst gaan de onderzoekers na hoe jij het samenleven tussen wilde dieren en huisdieren in de stad ervaart.

De vragenlijst is opgedeeld in drie thema's: “dieren als buren” (7 minuten), “verantwoordelijkheden tegenover en welzijn van dieren” (5 minuten) en “honden in de stad” (6 minuten).

Je kan de vragenlijst invullen via de volgende link: https://www.enquete.ugent.be/survey322/index.php/437376.