Hulp bij de installatie van de CovidSafe-app

Hulp bij de installatie van de CovidSafe-app

Description

Contact Plus organiseert elke woensdag en vrijdag een spreekuur in het gemeentehuis om 65-plussers te helpen de applicatie te installeren op hun smartphone.

Afbeelding
Inhoud

Met de CovidSafe-app heb je toegang tot je vaccinatiecertificaten, je testcertificaten en je herstelcertificaten.

Die zijn erg belangrijk aangezien het gebruik van Covid Safe Ticket (CST) binnenkort wordt uitgebreid naar culturele instellingen, horecazaken, dancings en discotheken, sport- en fitnesscentra, handelsbeurzen en congressen en woonzorgcentra.

Contact Plus biedt hulp aan senioren en in dat kader organiseert de dienst tussen 4 oktober en 17 december elke woensdag van 14 tot 16 uur en elke vrijdag van 9 tot 11 uur een spreekuur om 65-plussers uit Etterbeek te helpen bij de installatie van de CovidSafe-app op hun smartphone. Geïnteresseerden moeten hun identiteitskaart en de pincode van hun identiteitskaart meebrengen.

Een afspraak maken is niet nodig. Je kan langskomen aan het kantoor van Contact Plus (zone D, loket 41).