Word jurylid in het kader van de projectoproep Jeugd

Word jurylid in het kader van de projectoproep Jeugd

Description

De gemeente Etterbeek zoekt een extern jurylid voor de adviescommissie die de projecten zal evalueren.

Afbeelding
Inhoud

In het kader van de projectoproep om Etterbeekse verenigingen te steunen die met en voor jongeren werken stelt de gemeente een adviescommissie samen die de ingediende projecten zal analyseren.

Die adviescommissie bestaat uit:

- Het lid van het college van burgemeester en schepenen dat bevoegd is voor Jeugd of een van zijn vertegenwoordigers,

- Het lid van het college van burgemeester en schepenen dat bevoegd is voor Onderwijs of een van zijn vertegenwoordigers,

- Een lid van de dienst Jeugd,

- Een extern lid dat professioneel actief is binnen het domein van jeugd of onderwijs, waarvoor deze kandidatuuroproep wordt uitgeschreven.

De gemeente is momenteel op zoek naar dat extern jurylid.

Als je interesse hebt, kan je de vacature raadplegen en het inschrijvingsformulier onder aan de vacature invullen. Je moet ons het formulier terugbezorgen via e-mail naar jeugd@etterbeek.brussels tegen maandag 15 november om 12 uur.