Hoe moeten invasieve uitheemse soorten worden bestreden?

Hoe moeten invasieve uitheemse soorten worden bestreden?

Description

De federale en regionale autoriteiten zijn geïnteresseerd in uw mening over het ontwerp van een nationaal actieplan ter bestrijding van deze soorten. Doe mee aan de publieksenquête tot 29 april!

Afbeelding
Inhoud

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten, legt aan de lidstaten de verplichting op om maatregelen te nemen tegen de soorten die op de lijst van voor de Unie zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten staan. Deze ‘Unielijst’ omvat momenteel 66 soorten (30 dieren, 36 planten).

Elke lidstaat moet derhalve een actieplan opstellen met de nodige maatregelen en een tijdschema voor de uitvoering daarvan om de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten op nationale vlak te voorkomen.

Het ontwerp van actieplan van België heeft betrekking op de 66 soorten die momenteel in de ‘Unielijst’ zijn opgenomen en omvat drie thematische actieplannen:

  1. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding via het bezit van invasieve uitheemse soorten voor publieke en private doeleinden; 
  2. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten via de uitvoering van recreatieve en professionele activiteiten in zoetwater;
  3. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten via het transport van habitatmateriaal (vb. grond en bodembedekking), kweeksubstraat en via machines.      

Hoe deelnemen?

U kunt het ontwerp van Nationaal actieplan voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België downloaden.

De papieren versie van het plan ook worden geraadpleegd, na afspraak bij de dienst Ecologische Overgang: 02 627 27 85 of via de knop "Contacteer ons"

We nodigen u uit om ons uw opmerkingen en bijdragen over het Brusselse luik van het ontwerp te bezorgen, per e-mail, met de vermelding “raadpleging Actieplan IAS -Brussels luik (e-mailadres: ep-nat-oo@environnement.brussels)

Dienst Info-Leefmilieu:  02 775 75 75 info@leefmilieu.brussels