Projectoproep Cascade 2023-25

Projectoproep Cascade 2023-25

Description

Vertegenwoordigers en leden van Brusselse jeugdorganisaties kunnen hun kandidatuur indienen tot 31 mei.

Afbeelding
Inhoud

Droom jij van een duurzamere wereld en een zinvol project? Ben je op zoek naar inspiratie om onze manier van consumeren te veranderen, je op een andere manier te verplaatsen of de strijd aan te gaan met vervuiling? Past de ecologische transitie binnen jouw strijd, net als sociale rechtvaardigheid, feminisme en de strijd tegen racisme? Cascade biedt je de mogelijkheid om via eenvoudige en concrete acties op lokaal niveau en in het kader van je buitenschoolse activiteiten een speler in de ecologische transitie in Brussel te worden.

Dubbele kandidatuur indienen tegen 31 mei

Het doel van het is om groepen jongeren te ondersteunen bij het ontwerpen en uitvoeren van een project in hun buurt. Daarom is het belangrijk dat de jongeren van de organisaties deelnemen vanaf het begin en dat deze deelname hun een meerwaarde oplevert. Daarom is de kandidatuur tweeledig: enerzijds vraagt de organisatie een subsidie aan en anderzijds maken de jongeren van de organisatie een video of podcast. De deadline voor de kandidaturen (video of podcast en subsidieaanvragen) is 31 mei 2023.

Tot 15.000 euro subsidie en begeleiding op lange termijn

Een jury zal 10 laureaten kiezen die een budget van 15.000 euro en specifieke begeleiding krijgen om hun project(en) uit te voeren.

Opportuniteiten om je te helpen je dossier in te dienen

Om je te helpen je dossier samen te stellen, wordt een online infosessie georganiseerd (verplicht inschrijven) op dinsdag 14 maart van 12.30 uur tot 14 uur. Je krijgt dan de kans om vragen te stellen.

Laat je ook begeleiding bij het indienen van je kandidatuur (als jongere of als vertegenwoordiger van een jeugdorganisatie) dankzij de verschillende inspiratie- en coachingsessies die in april en mei worden georganiseerd.


 Projectoproep Cascade 2023-25
 02 775 75 75
  bubble.brussels/nl/cascade-projectoproep-2023-25