Projectoproep “Bruss-it” 2023

Projectoproep “Bruss-it” 2023

Description

Maak kans op een subsidie tot 15.000 euro om een idee rond het thema “Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad” concreet vorm te geven.

Afbeelding
Inhoud

In 2020 verzamelde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) meer dan duizend burgerideeën voor de stad in een breed participatietraject “Stadspiratie”. Veruit de meeste ideeën gingen over de thema's “Duurzame en leefbare stad” en “Meedoen en samen maken”. Daarom heeft de VGC beslist om hierop verder te bouwen door de editie 2023 van haar projectoproep “Bruss-it” te laten draaien rond het thema “Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad”!

Dossiers kunnen worden ingediend op basis van één of meer ideeën uit Stadspiratie. Enkele voorbeelden vind je op de webpagina van de VGC over deze projectoproep. Als je zelf een ander idee hebt dat je graag uitwerkt tot een project, dan kan dat ook, zolang het maar aansluit bij het thema van de oproep en past binnen een van deze clusters: Share-it (delen) / Reuse-it (hergebruiken) / Green-it (vergroenen) / activate-it (actief ontdekken).

De oproep richt zich tot individuen, feitelijke verenigingen, vzw's, groepen van burgers en burgercollectieven. Het subsidiebedrag gaat tot 15.000 euro, verspreid over de volgende categorieën:

  • Categorie 1: projecten tot 5.000 euro
  • Categorie 2: projecten tot 15.000 euro

Een jury evalueert de aanvragen in twee fases (indiening van de ideeën tot 1 juni / fysieke of digitale voorstellingen van de projecten met feedback en uitwisselingsmoment / definitieve indiening van de dossiers tot 14 september) aan de hand van de volgende criteria: samenhang met het centrale thema, participatieve aanpak en link met Brusselaars in een kwetsbare situatie, duurzaamheid, realistische uitwerking, enzovoort.

 

VGC – Stedelijk Beleid 02 563 03 27