Brussel Mobiliteit heeft je nodig!

Brussel Mobiliteit heeft je nodig!

Description

Neem deel aan twee enquêtes die helpen om jouw verplaatsingsgewoonten en de mate van tevredenheid over het mobiliteitsaanbod in Brussel beter te doorgronden.

Afbeelding
Inhoud

In het kader van de uitvoering van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move wapent Brussel Mobiliteit zich met tools om het mobiliteitsgedrag te analyseren en de impact van de mobiliteitspolitiek op dat gedrag te evalueren.

Daarom nodigt Brussel Mobiliteit je uit om deel te nemen aan twee vragenlijsten in te vullen.

  • De eerste analyseert de perceptie van de mobiliteit en de verkeersveiligheid. Het is een soort tevredenheidsonderzoek in verband met de huidige mobiliteit (Mobiliteitsbarometer).
  • De tweede analyseert de verplaatsingsgewoonten (vragenlijst “verplaatsingen”).
Mobiliteitsbarometer

Deze mobiliteitsbarometer maakt het mogelijk maken om de perceptie van de mobiliteit en de verkeersveiligheid te meten: kwaliteit van de voetpaden, frequentie van het openbaar vervoer, veiligheidsgevoel ten opzichte van het gevaar voor ongevallen, regelmatigheid van de rittijden, enzovoort.

In september en oktober 2021 kan je de vragenlijst online beantwoorden op www.mobiliteit.brussels  . De resultaten worden gewogen om representatief te zijn voor de bevolking die zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatst.

Vragenlijst “verplaatsingen”

Aan de hand van deze vragenlijst worden alle gegevens verzameld om de evolutie van het mobiliteitsgedrag op te volgen. De vragen gaan over de vervoersmiddelen en verplaatsingsredenen (werk, vrije tijd...).

Ze helpt ook om de “modale aandelen” te meten: welk percentage van de bevolking verplaatst zich te voet, voor welke verplaatsingen, enzovoort. Aan de hand van de indicatoren die via de vragenlijst worden gemeten wordt de impact gemeten van de acties die het Gewest de komende jaren op touw zal zetten.

Het mobiliteitsonderzoek start in oktober 2021 en zal één jaar duren. Uit het rijksregister werd een steekproef van burgers genomen die zullen worden bevraagd in verband met de kenmerken van hun gezin en hun mobiliteitsgewoonten. Zij worden eerst uitgenodigd per post en later gecontacteerd door een onderzoeker. Geef hem of haar een warm welkom!