Nieuwe Brussel'Air-premie

Nieuwe Brussel'Air-premie

Description

Ben jij een Brusselse automobilist en wil jij afscheid nemen van je wagen? Dan heb je recht op de Brussel’Air-premie.

Afbeelding
Inhoud

De nieuwe Brussel'Air-premie is nu beschikbaar! Deze premie wil de Brusselaars ertoe aanzetten hun auto te laten staan en te kiezen voor een meer duurzame mobiliteit.

Ze biedt een echt mobiliteitsbudget: 500, 700 of 900 euro voor een periode van 2 jaar. Het bedrag varieert naar gelang van het inkomen en het statuut van de begunstigde. Gezinnen met de laagste inkomens zullen de maximumpremie ontvangen, namelijk 900 euro, evenals gezinnen met een gezinslid dat een gehandicaptenparkeerkaart heeft. 

Vanaf 7 maart kunnen Brusselaars die de nummerplaat laten schrappen van een auto die al minstens twee jaar op hun naam is ingeschreven de Brussel'Air-premie aanvragen via het elektronisch loket Irisbox. De aanvraag van de premie is immers geautomatiseerd en gedigitaliseerd.

Dit is ook de plaats waar de burger kan kiezen voor welke mobiliteitsdiensten hij of zij de premie wil gebruiken. Personen die hun nummerplaat vanaf 4 april 2021 hebben laten schrappen, komen ook in aanmerking voor de nieuwe premie. 

Mobiliteit “à la carte”

Tot nu toe bood de Brussel'Air-premie   twee alternatieven voor het bezit van een individuele wagen: het openbaar vervoer of een fietsbudget, aangevuld met autodelen. Nu is het aantal opties sterk uitgebreid. De begunstigden kunnen à la carte kiezen uit een reeks van diensten om de mobiliteitsoplossing te vinden die het best aan hun behoeften beantwoordt:

  • een fietsbudget bij Pro Velo om materiaal voor tweewielers te kopen
  • een abonnement op het Villo!-fietsdeelsysteem
  • een budget voor de Victor Cab taxi's
  • abonnementen op het openbaar vervoer en TaxiBus-cheques via de MIVB
  • een abonnement en een budget voor het Cambio-autodeelsysteem
  • een budget voor het Poppy-autodeelsysteem
  • een Mobility as a Service (MaaS)-dienst van Modalizy. Door geld op een Modalizy Flex-kaart te zetten, kan de burger naargelang de behoefte allerlei mobiliteitsdiensten kopen (alle soorten van openbaar vervoer, steps, taxi's, scooters, huren van auto’s...).

Een aanbod dat nog kan worden uitgebreid.  De begunstigde kan de aanvrager van de premie zijn of een gezinslid.

Het Gewest begeleidt je

Om de mensen te helpen de meest geschikte keuze te maken, werd een dienst opgericht. De Mobility Coach adviseert en begeleidt de gebruikers gratis. Hij is per e-mail bereikbaar, biedt online gepersonaliseerde coachingsessies op maat, maar ook groepssessies, de zogenaamde Mobility Visits, die op het terrein plaatsvinden. Deze sessies kunnen worden gereserveerd op de website www.mobilitycoach.brussels  .