Nieuwjaarswensen van de medewerkers van Net Brussel

Nieuwjaarswensen van de medewerkers van Net Brussel

Description

Een traditie die wordt toegestaan door het Gewest, maar slechts binnen een bepaalde periode en onder een aantal voorwaarden.

Afbeelding
Inhoud

In de periode rond Kerstmis en Nieuwjaar bellen sommige medewerkers van het agentschap Net Brussel   aan bij de inwoners om hun beste wensen over te brengen voor het nieuwe jaar en om een nieuwjaarsfooi te vragen.

Deze traditionele “nieuwjaarsrondes” gebeuren op vrijwillige basis. Ze worden toegelaten door het Gewest, maar enkel binnen een bepaalde periode waarvoor de medewerkers vooraf toestemming hebben gekregen van hun oversten.

Concreet mogen de medewerkers van Net Brussel aanbellen van zaterdag 4 december tot vrijdag 17 december. Ze hebben een legitimatiekaart bij zich zodat je hen kan herkennen en ze delen een folder uit om de mensen aan te moedigen om hun voedselafval te sorteren en hen eraan te herinneren waar ze hun kerstboom kwijt kunnen.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om je eraan te herinneren dat je als inwoner de keuze hebt om al dan niet een nieuwjaarsfooi te geven aan de medewerkers van Net Brussel, die trouwens niet mogen aandringen in geval van weigering.

Als je twijfelt aan de identiteit van de mensen die bij je komen aanbellen of als je ongeoorloofde praktijken vaststelt, kan je Net Brussel contacteren op het nummer 0800 981 81 of via e-mail naar info@arp-gan.be.