Netheidsplan : Wat is jouw oplossing?

Netheidsplan : Wat is jouw oplossing?

Description

De gemeente Etterbeek blaast haar participatieforum nieuw leven in en roept burgers op om tot 31 oktober ideeën in te sturen.

Afbeelding
Inhoud

De gemeente Etterbeek blaast haar burgerplatform Fluicity nieuw leven in. Het is nu duidelijker en intuïtiever en geeft je de kans om actief deel te nemen aan het lokale leven.

Om dit participatie-instrument een succesvolle start te geven, heeft Etterbeek een thema gekozen dat alle inwoners aanbelangt. Het gemeentebestuur nodigt je uit om mee te werken aan het Netheidsplan.

Het doel is duidelijk: als je aanmeldt op het platform  , kan je het huidige Netheidsplan en de belangrijkste initiatieven ontdekken die al werden genomen. Maar op het vlak van netheid weet de gemeente hoe belangrijk de kennis van de inwoners op het terrein is. Daarom nodigt de gemeente je uit om ideeën, projecten en initiatieven voor te stellen die op een duurzame manier kunnen bijdragen aan de netheid in Etterbeek tussen 15 september en 31 oktober 2022.

Jouw oplossingen worden vervolgens in de loop van de maand november door onze diensten en het college van burgemeester en schepenen geanalyseerd. De geselecteerde projecten worden vervolgens op het platformgeplaatst, zodat je in december kan stemmen voor de projecten die jij het belangrijkste vindt. In de loop van 2023 wordt dan een budget vrijgemaakt om de projecten te realiseren die de meeste steun kregen van de inwoners.