Een commissie om te debatteren over de koloniale tekens in de openbare ruimte

Een commissie om te debatteren over de koloniale tekens in de openbare ruimte

Description

De gemeente is op zoek naar kandidaten voor deze participatieve commissie die in het najaar van 2021 van start gaat.

Afbeelding
Inhoud

Historisch gezien is Etterbeek een gemeente van militaire kazernen. In haar erfgoed zijn heel wat verwijzingen naar de kolonisatie terug te vinden (straatnamen, monumenten, herdenkingsplaten, enzovoort).

Het is dus de plicht van de gemeente om de herinnering in stand te houden en die verwijzingen in perspectief te plaatsen. Kennis van ons verleden is namelijk de beste manier om de strijd aan te binden met elke vorm van discriminatie, racisme, xenofobie, dictatuur en onderdrukking, zowel voor wat hun huidige uitingen betreft als hun symbolen uit het verleden.

De Etterbekenaren betrekken

Het gemeentebestuur wil de inwoners van Etterbeek, maar ook de verkozenen en het maatschappelijk middenveld te betrekken bij dit herinneringswerk, dat belangrijk is voor alle generaties.

Daarom heeft de gemeenteraad op 29 juni 2020 een motie goedgekeurd in verband met de oprichting van een gemengde participatieve commissie die de taak heeft om over de koloniale verwijzingen in de openbare ruimte in Etterbeek te debatteren en om maatregelen voor te stellen om die verwijzingen beter in de context te plaatsen.

De commissie zal bestaan uit twintig inwoners ouder dan 16 jaar die werden geloot, tien verkozenen die de politieke fracties uit de gemeenteraad vertegenwoordigen en enkele mensen uit de academische of culturele wereld of de overheid die erop zullen toezien dat het werk van de commissie ook een wetenschappelijk karakter heeft.

De commissie zal vier tot zes keer per jaar samenkomen en kan ook de meningen van verenigingen en personen vragen die erkend worden voor hun kennis over het koloniale verleden.

Als ze haar taak volbracht heeft, zal de commissie een rapport opstellen met al haar voorstellen voor het college en de gemeenteraad, die voor de verdere opvolging zullen zorgen.

Zich kandidaat stellen

Wil jij deel uitmaken van de commissie? Dan kan je het online kandidatuurformulier   voor 15 september invullen. De dienst Participatie neemt dan later contact met je op om je te laten weten of je al dan niet werd geselecteerd of om je op de hoogte te houden van het werk dat de commissie verricht.

  Dienst Participatie
 02 627 23 30
 participatie@etterbeek.brussels