Politie gaat groen tijdens de zomer!

Politie gaat groen tijdens de zomer!

Description

Van 1 juli tot 31 augustus zullen de agenten van de zone Montgomery hun aanwezigheid in de parken en groene ruimten van de drie gemeenten versterken.

Afbeelding
Inhoud

De operatie duurt twee maanden en wordt gecoördineerd door de afdeling Preventie van de politiezone. Tijdens de operatie zullen de fiets- en hondenbrigades en de patrouilles te voet en met gemotoriseerde voertuigen erop toezien dat de regels in parken en groene ruimten worden nageleefd en dat de rust er gerespecteerd wordt aangezien het toch plaatsen zijn voor rust en ontspanning. De politieagenten zullen uiteraard ook paraat staan om de inwoners bij te staan in geval van nood en om hen zo nodig de nodige informatie te verstrekken.

Enkele fenomenen waaraan de agenten zowel overdag als 's nachts bijzondere aandacht zullen besteden zijn onder andere samenscholingen van personen die in het bezit zijn van alcoholische dranken en die overlast of ongewenst gedrag kunnen veroorzaken, de aanwezigheid van drugs of het niet respecteren van de netheid, met name door eigenaars van huisdieren.

Als zij problemen ondervinden en/of als de situatie dit vereist, kunnen de politieagenten altijd contact opnemen met hun collega's van de interventieteams (die 24 uur per dag beschikbaar zijn) voor dringende versterking. Dergelijke situaties zullen zij echter zoveel mogelijk vermijden. Preventie en dialoog met de burger krijgen nog steeds de voorkeur van de agenten op het terrein.